გამოთვლითი მეთოდების განყოფილება

განყოფილების თანამშრომლები...

ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდების განყოფილება

განყოფილების თანამშრომლები...

ინფორმატიკის განყოფილება

განყოფილების თანამშრომლები...

მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

განყოფილების თანამშრომლები...


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50