გამოთვლითი მეთოდების განყოფილება

სანიკიძე ჯემალი გურის ძე

განყოფილების გამგე

აბრამიძე ედისონი აპოლონის ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ზაქრაძე მამული ვლადიმერის ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ჩადუნელი ალექსანდრე შალვას ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

კურდღელაიძე დიმიტრი ფიდოს ძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სანიკიძე ზაზა ჯემალის ძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

კუპატაძე კოტე რამაზის ძე

მეცნიერ-თანამშრომელი


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50