ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდების განყოფილება

ტარიელაძე ვაჟა იზეთის ძე

განყოფილების გამგე

ჩობანიანი სერგო აკოფის ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ლაშხი ალექსანდრე არსენის ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

მამფორია ბადრი ივლიანეს ძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50