ინფორმატიკის განყოფილება

მელაძე ჰამლეტი ვარლამის ძე

განყოფილების გამგე

ყიფშიძე ზურაბი შალვას ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

ცერცვაძე გურამი ნიკოლოზის ძე

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

სილაგაძე გივი სერგოს ძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ფხოველიშვილი მერაბი გაიოზის ძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

პაპიაშვილი მაგული რომანის ასული

მეცნიერ-თანამშრომელი

ღლონტი გიორგი გენადის ძე

მეცნიერ-თანამშრომელი

კორჟი ვლადიმერი ივანეს ძე

მთავარი ინჟინერ-პროგრამისტი

ჩოგოვაძე ილია გივის ძე

მთავარი პროგრამისტი


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50