არჩევნები 2018

2018/06/01

                                                ინსტიტუტის დებულება და ამოცანები 

                                                                                                      ინსტიტუტის დებულება
                                                                                                      ინსტიტუტის ამოცანები
                                                                                                      GTU-MICM პროექტი 2018-2022
                                                                                                      GTU-სერვისები პრეზენტაცია

                                                 GTU-ს მისია, სტრატეგია და თვითშეფასება

                                                                                                       GTU-ს მისია და  სტრატეგია
                                                                                                       GTU-ს თვითშეფასება

                                                 სამეცნიერო საბჭოს განცხადებები

                                                                                                       საბჭოს განცხადება 6 ივლისი 


პროგრამისტის არჩევნები                                                                            დირექტორის არჩევნები

პროგრამისტების კონკურსი 2018-ის განცხადება                                                                                                  კონკურსანტის განცხადება
კონკურსანტი პროგრამისტის განცხადება                                                                                                              კონკურსანტის ანკეტა 
კონკურსანტი პროგრამისტის ანკეტა                                                                                                                      დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები 
შრომითი ხელშეკრულება (გამოთვლითი მეთოდების განყოფილება)                                                               სტუ-ს განცხადება ღია კონკურსის შესახებ
შრომითი ხელშეკრულება (ინფორმატიკის განყოფილება)

სამეცნიერო პერსონალის არჩევნები

კონკურსანტის განცხადება
კონკურსანტის ანკეტა
ძირითადი საკონკურსო მოთხოვნები
დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები
საკონკურსო სამეცნიერო თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტუ-ს ეთიკის კოდექსი  
სტუ-ს შინაგანაწესი  
სტუ-ს წესდება Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50