საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

2017/10/13


Contact Information

Muskhelishvili Institute of Computitional Mathematics,
0131, Tbilisi, Grigol Peradze str. #4,
micm@gtu.ge,
+995 555 12 97 50